We zijn onlangs gestPlusKlas17art starten met een plusklas voor de meer- en hoogbegaafde bovenbouwleerlingen.
We werken samen met Sabine Flipse van UniqTalent.

Lees meer...

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft haar vergaderingverslag van 6 oktober 2016 gepubliceerd.

Lees meer...

SPR SR2016sDe vijfde dag alweer, en wat voor een! Het hoogtepunt van de middag was toen het hele glazen huis vol stond met 150 leerlingen van basisschool ‘De Sprong’.

Lees meer...

6 Surprises16Wat een feestje was het weer in groep 6! Ook dit jaar hadden de hulpsinten en -pieten weer vreselijk veel werk gemaakt van alle surprises en gedichten.

Lees meer...

Wintermarkt16Voor Serious Request 2016 organiseert De Sprong een Wintermarkt. Een gezellige Wintermarkt met een diversiteit aan kraampjes en “kleedjes” waar leerlingen, ouders, opa’s, oma’s, vrienden en bekenden terecht kunnen om iets te drinken en te eten, om iets te kopen, om een spelletje te doen en nog veel meer.

Lees meer...

Schiphol100Het Groot Archipel Dictee in 2016 heeft als thema '100 Jaar Schiphol - In een vliegmachien kun je alle hoge huizen zien'.

Lees meer...

LLR1617De leerlingenraad vertegenwoordigt de kinderen van De Sprong. Onderwerpen in de vergadering gaan onder andere over regels op het schoolplein...

Lees meer...

InfoAvond1Op 4 oktober vond de informatieavond van groep 1-2a plaats. Fijn dat we zoveel geïnteresseerde ouders mochten verwelkomen!

Lees meer...