De Sprong

Archipelschool De Sprong is een openbare basisschool in het dorp Koudekerke. Ons uitgangspunt is en blijft het individuele kind. We willen onze kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden. Naast een gedegen aanbod van taal, lezen en rekenen vinden wij het ook belangrijk om een beroep te doen op de andere talenten van onze leerlingen. Cultuureducatie leidt tot een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, meer mogelijkheden om jezelf te uiten én tot betere leerprestaties.

Schoolgids

Schoolgids

Bijlage schoolgids

Jaarplan

Jaarplan 2017/2018

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

Meer over De Sprong

Alle activiteiten