De Sprong

Archipelschool ‘De Sprong’ is een openbare school. De kenmerken van het openbaar basisonderwijs zijn vastgelegd in de grondwet, artikel 23. Onze school is dan ook voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging of welke andere achtergrond dan ook. Dat betekent dat kinderen in contact gebracht kunnen worden met kinderen en leraren met andere godsdiensten en andere culturele achtergronden. Respect voor anderen en andersdenkenden is dan ook een belangrijk uitgangspunt van onze school. Juist het leren van elkaar betekent vaak het leren waarderen van elkaar.

Schoolgids

Schoolgids

Meer over De Sprong

Alle activiteiten