Archipelschool de Sprong is gezond!

 

Archipelschool de Sprong is gezond!

Leerlingen en het team van de Sprong zijn trots om de enige Gezonde School in de gemeente Veere te zijn.

Het keurmerk wordt op woensdag 20 februari om 13.30 uur feestelijk overhandigd door
burgemeester Rob van der Zwaag. Leerlingen laten tijdens de overhandigen diverse activiteiten op gebied van bewegend leren zien.