1 Created with Sketch.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2019/2020

Clipje Kinderkunst

De kinderkunstweken waren een succes. In het clipje een impressie van de sfeer tijdens de expositie van de kinderkunstweek.

Clipje kinderkunst

Clipje Naschoolse Activiteiten

Eén van de voordelen, van het 5-gelijke dagenmodel, is de mogelijkheid om voor onze kinderen een naschools aanbod te kunnen realiseren. Kinderen leren vanuit een voorkeur of een bepaalde interesse. Leraren kunnen hun specifieke expertise inzetten om met een kleine groep kinderen de diepte in te gaan. Een win-win-situatie.

Aanhaken

Veel kinderen hebben al workshops gevolgd en het is nog altijd mogelijk om in te schrijven voor de workshops die gaan komen. De mond-tot-mond-reclame heeft zijn effect. Om u een indruk te geven van het aanbod dat we onlangs hebben gerealiseerd, lieten we 2 video’s maken; video 1  en video 2. Drie docenten leggen uit wat ze met hun aanbod nastreven.

Variatie

Het lukt ons om nieuwe docenten van Archipel en ook van daarbuiten te interesseren om op De Sprong een interessante, boeiende en leerzame lessenreeks te neer te zetten. Volgend schooljaar breiden we de menukaart weer uit met aantrekkelijke workshops. Variatie en kwaliteit staan daarbij voorop.

Clipje Beweegschool de Sprong, Stilzitten? Soms juist niet!

Je kunt op heel veel verschillende manieren leren; er is de afgelopen 100 jaar veel studie gedaan naar dit onderwerp. Vaak gaat het daarbij om processen die zich in het hoofd afspelen. Recent onderzoek naar de werking van de hersenen heeft kennis over het puberbrein opgeleverd. Ook over de invloed van muziek op de hersenen is nu veel bekend. Volg maar eens een college via YouTube van Professor Erik Scherder, dan gaan er kwartjes vallen.

Op De Sprong staat bewegen al jaren op het programma: gymlessen, buitenspel en sporttoernooien. Enkele maanden geleden zijn de leerkrachten op onze school aan de slag gegaan met bewegend leren. En met succes. De kinderen vinden het geweldig leuk.

In de clip over Bewegend Leren hoort u de begeleider, de leerkrachten en ziet u de kinderen aan de slag in de dagelijkse praktijk. Kinderen laten zien hoe ze met inspanning van het hele lichaam de tafels leren, woordjes automatiseren en feitenkennis inprenten.