1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Archipelschool De Sprong is een openbare basisschool in het dorp Koudekerke. Ons uitgangspunt is en blijft het individuele kind. We willen onze kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden. Naast een gedegen aanbod van taal, lezen en rekenen vinden wij het ook belangrijk om een beroep te doen op de andere talenten van onze leerlingen. Cultuureducatie leidt tot een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, meer mogelijkheden om jezelf te uiten én tot betere leerprestaties.

Bewegend leren

Bewegend leren heeft een positieve invloed op het leren. Leren doe je immers met vallen en opstaan, dus waarom moeten we er dan steeds bij zitten? Kinderen houden ervan om te bewegen en met bewegend leren wordt het plezier in leren vergroot. De Sprong is op weg een ‘Beweegschool’ te worden, we combineren leren en bewegen dagelijks in de klassen. De komende drie jaar staat deze ontwikkeling centraal.
clip over Bewegend leren
In 2020 hebben wij het vignet van de Gezonde School behaald voor het thema ‘Bewegen en Sport’ en het thema ‘voeding’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusklas

Naast zorg voor kinderen die minder snel meekomen is er ook specifieke aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Er zijn leerlingen die naast extra verrijking en uitdaging in de eigen groep nog meer behoefte aan verdieping hebben. Zij kunnen één keer per week deelnemen aan de ‘Plusklas’. Hierin werken leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 samen aan diverse projecten.

Modern onderwijs

Wij zijn erg trots en tevreden dat we uw kind een zeer moderne leeromgeving kunnen aanbieden. Onze school is ingericht met alle moderne voorzieningen waar een schoolgebouw aan moet voorzien. Hierdoor kunnen we met digitale lesborden en chromebooks een compleet aanbod geven voor modern onderwijs.

Naschoolse Activiteiten

De Sprong biedt een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten. Na schooltijd van 14.00-15.00 uur kunnen kinderen aan een extra uitdaging werken. De activiteiten (bijvoorbeeld Franse les, programmeren, beeldende kunst, schaken, fotograferen) worden door specialisten verzorgd.