1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de school is groot. De ouders van leerlingen uit Koudekerke en ook Middelburg/Vlissingen nemen deel aan verschillende geledingen: Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Daarnaast zijn er veel ouders die zich incidenteel (begeleiding excursie, begeleiding schoolreis, hulpouder Paaslunch etc) of structureel (Ontdekkasteel, Kunstkabinet, begeleiding naar de bibliotheekbus Columbus, gastlessen etc) voor de school inzetten. Jaarlijks wordt de ouderhulp geïnventariseerd. De opkomst van ouders bij informatieavonden en rapportgesprekken is zeer hoog. De communicatie met ouders is laagdrempelig en toegankelijk: voor of na schooltijd worden indien nodig gesprekken gepland, voor de herfstvakantie wordt per (combinatie)groep een informatieavond georganiseerd met informatie over de werkwijze, in de derde en vierde week van het schooljaar worden kennismakingsgesprekken georganiseerd; in november worden er incidenteel voortgangsgesprekken gepland met ouders, in maart en juni krijgen de kinderen een rapport; de nieuwsbrief van De Sprong verschijnt iedere maand; Potentiële ouders worden uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek en een rondleiding.