Voor ouders

Uw zoon of dochter bezoekt onze school. Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat u ons daarmee schenkt. Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder/verzorger en onze school. Samen werken wij graag aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Op onze website vindt u meer informatie over de school en het onderwijs, inhoudelijk en organisatorisch.